Jag är i överlag ointresserad av e-sport men jag är såklart för dess existens men det oroar mig samtidigt att en global sport är förankrad i speciella företag, i detta fall skaparna av spelen ifråga. Fotboll kommer aldrig försvinna. Varken p.g.a. tekniska förändringar eller för att någon fotbollsklubb dukar under. Det känns alltid som en e-sport kan försvinna om varumärkeshållaren skulle gå under. En hel industri kan försvinna i en handvändning om ett företag går under eller ställer sig på tvären.