Spelsessionerna blir allt färre. Tidsspannet mellan dem blir större och större. Att vara förälder innebär en större kompromiss än vad jag kanske velat inse, speciellt vad gäller att prioritera bort sitt största intresse till förmån för sin familj och sin avkomma. Men det gör också att när tid äntligen finnes att sitta ner, ens en kort stund, för att koppla av med ett spel så ligger det familjära och bekväma mycket närmre till hands än det nya och outforskade. Ur vägen, evinnerliga skämshög, jag ska spela mer Mass Effect!