Av alla spel som skjutits upp förra veckan var ingen mer än väntad än Avengers-spelet. Nu när man valt att lägga sig i september kan man undra om inte Square Enix även jobbar med en next-gen-version av spelet. Kan ni föreställa er att släppa ett högprofilerat liveservice-spel som Avengers i slutet av konsolcykeln? Ett spel vars syfte är att hålla kvar spelare i ekosystemet bara månader före nya konsoler tar över uppmärksamheten? Det känns osannolikt och mer och mer sannolikt att Avengers ser en next-gen-version förhållandevis kort efter release. Eller att Square Enix vet att både PS5 och är bakåtkompatibla.